VOORWAARDEN

EEN BESTELLING PLAATSEN

• Zoek het/de product(en) die u wilt op de website van de Black and Gold
• Selecteer de gewenste maat en druk op ‘Voeg toe aan winkelwagen’
• Als u alle objecten die u nodig acht heeft toegevoegd aan uw winkelmandje, kan u de optie ‘doorgaan naar kassa’ selecteren.
• U zal worden gevraagd om uw verzend- en facturatie gegevens in te vullen.
• Controleer uw bestelling om ervoor te zorgen dat alle items & details kloppen.
• Druk op ‘Plaats bestelling’.
• U ontvangt dan een bevestiging van de bestelling via e-mail naar het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van het bestellen.
Vergeet niet om uw mandje en leveringsinformatie te controleren, zodat uw bestelling correct is voordat u op de knop ‘Plaats uw bestelling’ drukt, aangezien wij niet uw bestelling kunnen nadat het is ingediend.

BLACK AND GOLD BEHOUDT ZICH HET RECHT OM UW BESTELLING TE WEIGEREN TE OF ANNULEREN OP ALLE BESTELLINGEN OP DE WEBSITE VAN BLACK AND GOLD; WE BEHOUDEN EXPLICIET HET RECHT OM  UW BESTELLING NIET TE ACCEPTEREN VOOR OM HET EVEN WELK VAN DE VOLGENDE REDENEN:
• Het product is niet beschikbaar / in voorraad
• Uw facturatiegegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
• Uw bestelling wordt verdacht van frauduleuze activiteit
• Wij niet kunnen leveren naar het door uzelf opgegeven adres
• Overmacht
• In geval van foutief gespelde woord, prijzen of andere fouten of fouten in de website-informatie
• Het product is afgewassen en/of stuk.

USER CONTENT
We kunnen sommige controles op uw gegevens uitvoeren voordat wij uw bestelling verzenden. Deze controles kunnen gaan over de verificatie van uw adres en betalingsgegevens gekoppeld aan uw order. Eventuele bestellingen die zijn geplaatst onder frauduleuze voorwendselen zullen worden opgevolgd met een onderzoek.

USER-CONTENT
Wanneer u verzendt, uploadt, post, e-mailt, deelt, distribueert, reproduceert of anderzijds beschikbare suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, graphics, beelden, video’s, berichten of andere materialen (“Gebruikersinhoud “) plaats op de website, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. Hierbij geeft u ons een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, een licentie, sublicentie, aan te passen, verspreiden, weergeven, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, doorgeven, wijzigen, bewerken, en anders benutten van dergelijke User-Content over de hele wereld, in alle media nu bekend of hierna ontwikkeld in de toekomst, voor welk doel dan ook, inclusief zonder beperking, ontwikkelen, productie, distributie en marketing van producten.
U verklaart en garandeert hierbij dat u eigenaar bent of anders de rechten hebt over uw User-Content. U gaat ermee akkoord niet aan deel te nemen of te assisteren of anderen aan te moedigen om te gaan verzenden, uploaden, posten, e-mailen, delen, distribueren, reproduceren of anders gebruikersinhoud beschikbaar te maken dat (a)  onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, lasterlijk, invasief van andermans privacy, haatvol, of racistisch, etnisch of anderzijds objectief is; (b) u niet het recht heeft deze gebruikersinhoud ter beschikking te stellen onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties; (c) bekend is door u dat het vals, frauduleus, onjuist of misleidend is; (d) u gecompenseerd werd of een tegenprestatie verleend kreeg door derden; of (e) inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van derden.

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de behandeling of evaluatie van User Content, noch delen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de User-Content. Wij onderschrijven of beheren de Gebruikersinhoud verzonden of gepost op de website niet en we kunnen daarom niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de gebruikersinhoud garanderen. U begrijpt dat u via de website, blootgesteld kan worden aan User Content die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is voor u. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij aansprakelijk zijn voor User-Content, inclusief zonder beperking, voor eventuele fouten of weglatingen in alle User-Content, of voor enig verlies of schade van welke aard die door u geleden is als gevolg van het gebruik van iedere gebruikersinhoud verzonden , geüpload, gepost, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld is via de Website. U doet hierbij afstand van alle rechten op claims tegen ons voor eventuele schendingen van het vermeende of  van merkgebonden rechten, rechten van privacy en publiciteit, morele rechten en rechten van attributie in verband met gebruikersinhoud.

U erkent dat we het recht (maar niet de verplichting) hebben in onze enige discretie te weigeren alle User-Content te plaatsen of te verwijderen en we behouden ons het recht te wijzigen, condenseren of verwijderen van alle User-Content. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze voorwaarden en bepalingen, hebben we het recht elke gebruikersinhoud die deze termijnen en voorwaarden overtreedt of anders laakbaar is te verwijderen , en wij behouden het recht om diensten te weigeren en/of beëindigen van accounts zonder voorafgaande kennisgeving voor gebruikers die deze voorwaarden schenden of inbreuk maken op de rechten van anderen.

Verwijderen van User-Content
Als u wenst uw user-content te verwijderen  op onze website of in verband met onze mobiele applicaties, gelieve dan alstublieft contact met ons op te nemen via e-mail op info@blackandgold.be en vermeldt de volgende informatie in uw aanvraag voor verwijdering: voornaam, scherm- of gebruikersnaam (indien van toepassing ), e-mailadres dat gekoppeld is aan onze website en/of mobiele toepassingen, uw reden voor het verwijderen van de terbeschikkingstelling, en de datum van posting(s) die u wilt verwijderen (indien je deze hebt). Het is mogelijk dat we dit verwijderingsverzoek niet kunnen als u niet in staat bent deze informatie te verstrekken aan ons. Gelieve ons tot 10 werkdagen te geven voor het verwerken van uw verwijderingsverzoek.

DEFINITION TERMS & CONDITIONS

DEFINITIONS
In deze voorwaarden/Terms gelden de volgende begrippen:

Behandelingstijd: de termijn gedurende welke de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt namens een bedrijf of beroep en die tot een afstandsovereenkomst met de ondernemer komt.

Dag: kalenderdag

Een transactie: een afstandsovereenkomst met betrekking op een reeks van producten en diensten waarvan de leveringsverplichting en de inkoop worden gespreid over een periode van tijd.

Duurzaam medium: ieder hulpmiddel die toestaat de ontvanger of de ondernemer informatie persoonlijk gericht aan hen te leveren op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode van tijd, adequaat om het doel van de informatie op te slaan en de toestemming geeft voor onveranderde reproductie van de opgeslagen informatie.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument de afstandsovereenkomst binnen de termijn van behandeling te beëindigen.

Ondernemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die afstandsproducten aan de consument aanbiedt.

Afstand overeenkomst: een overeenkomst gebaseerd op een corporate georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten met inbegrip van de sluiting van een overeenkomst met een of meer technieken voor verre communicatie.

Techniek van verre communicatie: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer hebben verzameld op dezelfde plaats en op hetzelfde moment.

 

CORPORATE IDENTITY/ONDERNEMER
In geval de activiteit van de ondernemer wordt voorgelegd aan een relevant vergunningensysteem: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:

Het beroep, de locatie in de EU of de Europese economische ruimte waar deze beroepsgroep is toegewezen:

Een verwijzing naar de beroepsregels die in België gelden en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

RELEVANTIE
Deze algemene voorwaarden/terms zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke gefinaliseerde afstandsovereenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de afstandsovereenkomst wordt gesloten, is de tekst van de algemene voorwaarden/terms beschikbaar gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is dat vóór de afstand de overeenkomst is gesloten, zal het worden aangegeven dat de algemene voorwaarden/terms kan worden gezien bij de ondernemer en op verzoek van de consument deze algemene voorwaarden/terms aan de consument zo spoedig mogelijk zullen toegezonden worden zonder extra kosten.

 

Als de afstand langs elektronische weg is afgesloten, niettegenstaande het voorgaande artikel en vooraleer de afstandsovereenkomst is afgesloten, zal de tekst van de  algemene voorwaarden/terms elektronisch ter beschikking worden gesteld zodat de algemene voorwaarden/ term op een simpele manier kunnen opgeslagen worden op een duurzaam medium. Als dit om bepaalde redenen niet mogelijk is voordat de afstandsovereenkomst is afgesloten, dan wordt het aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden/terms elektronisch kan vinden en dat deze algemene condities op verzoek van de consument via elektronische weg worden verzonden of anderzijds aan de consument worden verzonden zonder extra kosten.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden/terms, specifieke product en service voorwaarden ook van toepassing zijn, de tweede en derde artikel zijn mutatis en in geval van tegenstrijdige voorwaarden/terms kan de consument beroep doen op de meest favorabele op de relevante voorwaarden/terms.

 

PRIJZEN / VALUTA

De productprijzen op de website zijn inclusief BTW. Verzendingstarieven worden toegepast per bestelling. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar uw bestelling wordt geleverd. Gratis levering in Europa bij bestellingen over €100.

PRIJSVERANDERINGEN
Black and Gold behoudt zich het recht om de prijs van een product ten allen tijde zonder enige waarschuwing te veranderen. Alle orders die zijn geplaatst vóór deze wijziging kunnen niet worden gewijzigd tot de herziene prijs.

VERZENDING & LEVERING & RETOUREN

VERZENDING & LEVERING
Alle bestellingen die geplaatst zijn op de Black and Gold website worden verzonden vanuit België. Ons doel is om alle bestellingen te verzenden op de dag van de aankoop, desalniettemin is dit niet altijd mogelijk door grote aangekochte hoeveelheden. Track en trace, indien van toepassing, worden toegevoegd in de bevestigingsmail wanneer het pakket is verzonden.
Leveringen worden verwacht aan te komen binnen de 2-3 werkdagen in de Benelux. In andere landen worden de leveringen verwacht binnen de 7 werkdagen.
Black and Gold kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraagde levering in geval van redenen waar we geen controle over hebben, inclusief maar niet gelimiteerd tot het volgende:

Douane, service stakingen, burger commoties, rellen, invasies, terroristische aanslagen of dreigingen van een terroristische aanvallen, weeromstandigheden, natuurrampen, bosbranden, epidemieën of nalatenschap van publieke of private telecommunicatie netwerken.

RETOUREN
Afhankelijk van de dienst gebruikt om uw object(en) te retourneren, kan het tot 10 werkdagen duren (met uitzondering van de weekends & feestdagen) geleverd en verwerkt te worden door ons retoursteam.
Wij verwittigen u via e-mail zodra de terugkeer is verwerkt.
Ga naar aan onze Retour Portal hier

• Voer uw bestelnummer (bijvoorbeeld #12345 – gevonden op uw pakbon) en de postcode van de verzendadres OF uw e-mailadres. Gelieve alles precies in te voeren zoals het verschijnt op uw orderbevestiging.
• Selecteer welke item(s) u terugkeren en waarom.
• Bevestig uw oorspronkelijke leveringsinformatie (wijzigen indien nodig).
• Kies de methode die u zal gebruiken om uw bestelling te retouren (ook ziet u uw dichtstbijzijnde drop-off punt).
• U kan worden gevraagd een retour label te downloaden – gelieve deze te hechten aan uw pakketje en het te brengen naar uw dichtstbijzijnde drop-off-punt. Uw retour betaling vindt plaats op de drop-off-punt.
* Let op: om uw pakket te retouren binnen de 14 dagen, geteld vanaf de datum van uw levering.

RETOUREN
De ondernemer zal in de grootst mogelijke zorgvuldigheid de ontvangst en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
Het adres dat bekend is gemaakt door de consument aan de ondernemer wordt beschouwd als de plaats van levering.
Rekening houdend met wat is vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden/terms, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen snel, maar niet later dan binnen 30 dagen tenzij een langere termijn is overeengekomen. Als de levering is vertraagd of als een levering niet of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, wordt de consument ingelicht over dit voorval, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden en heeft hij recht op een vergoeding.
In het geval van beëindiging overeenkomstig met de vorige alinea dient de ondernemer zo spoedig mogelijk het bedrag terug te betalen dat de consument betaald maar uiterlijk binnen 30 dagen na de beëindiging.
Als de levering van een besteld product lijkt onmogelijk te zijn, zal de ondernemer streven naar een vervangend product beschikbaar te stellen. In ieder geval zal vóór de levering op een duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld worden dat er een vervangend product zal worden bezorgd. Het herroepingsrecht worden niet uitgesloten ten aanzien van vervangen producten. De kosten van een eventuele retourzending komen ten koste van de consument.

Het risico van schade en/of verlies van producten berust op de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en een aangekondigde vertegenwoordiger aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, moet u dit melden via e-mail binnen drie dagen. U kunt deze e-mail sturen naar: support@blackandgold.be

CONFORMITEIT EN GARANTIE
De ondernemer verzekert dat de producten en diensten van overeenkomen met de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen, soliditeit en/of bruikbaarheid en de datum van de oprichting van de bestaande juridische bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen zorgt de ondernemer er ook voor dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie verandert niets aan de rechten en vorderingen die de consument krachtens de overeenkomst kan indienen tegen de ondernemer.

HERROEPINGSRECHT
Levering van producten:
Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden van zonder opgave van reden gedurende 14 dagen als het verkoopticket op het product zonder enige schade is. De bedenktijd begint op de dag nadat de consument het product of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger door de consument bekend maakt aan de ondernemer.
Tijdens de bedenktijd behandelt de consument het product en de verpakking zorgvuldig. Hij zal het product uitpakken of slechts in die mate gebruiken, voor zover het noodzakelijk is om te beoordelen of hij het product wil houden. Als hij het herroepingsrecht wilt uitvoeren, zendt hij het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de oorspronkelijke conditionering en verpakking aan de ondernemer, overeenkomstig met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Levering van diensten:
Na de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen, die aanvangt op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te voeren, moet de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer bij het aanbod of definitief op de verlossing van de dienst.

Intrekking kosten
Als de consument het herroepingsrecht uitvoert, zal hij niet meer moeten betalen dan de kosten van het terugsturen van het product.
Indien de consument een betaling heeft gedaan, moet de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen maar uiterlijk binnen 14 dagen na de intrekking of de retoursverzending.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als de ondernemer dit duidelijk en tenminste tijdig heeft gemeld voor de sluiting van de overeenkomst.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
a. die door de ondernemer volgens specificaties van de consument zijn gevestigd
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. die door hun aard niet worden geretourneerd
d. die kunnen bederven of snel verouderen
e. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
f. individuele kranten en tijdschriften
g. voor audio en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft gebroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurants of vrije tijd besteden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b. waarvan de levering met de uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
c. betreffende weddenschappen en lotterijen

DOUANE
De overeenkomst is afgerond, behoudens de bepalingen, op het moment dat de consument het aanbod accepteert en voldoet aan de voorwaarden.
Als de consument elektronisch het aanbod aanvaard heeft, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch dat hij de aanvaarding van de offerte heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet bevestigd, kan de consument de overeenkomst opzeggen.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de elektronische gegevensoverdracht nemen en hij zorgt voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.
De ondernemer kan melden of controleren, binnen het wettelijk kader, of de consument kan voldoen aan de betalingsverplichtingen, en ook alle belangrijke feiten en factoren die nodig zijn om om een gezonde afstand-overeenkomst te verzekeren, controleren. Als de ondernemer, gebaseerd op onderzoek,  goede redenen heeft niet tot sluiting van de overeenkomst over te gaan, dan heeft hij recht een bestelling / verzoek te weigeren of hij kan bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van het aanbod eraan toevoegen.
De ondernemer zendt de volgende gegevens met de producten of diensten, geschreven op zodanige wijze dat de consument op een toegankelijke manier de gegevens kan opslaan op een duurzaam medium:
a. het adres van het bedrijf voor de consument om klachten in te dienen
b. de voorwaarden en de manier waarop de consument het recht op terugtrekking en een duidelijk signaal aan de uitsluiting van het herroepingsrecht kan uitvoeren.
c. informatie over na-verkoop garanties en diensten
d. artikel 4, lid 3, tenzij de ondernemer deze informatie vóór de uitvoering van de overeenkomst al heeft gestuurd
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd van één jaar of meer heeft, of als het een onbepaalde duur heeft.
In het geval van een transactie geldt de vorige clausule e. alleen voor de eerste levering.

FAQ
Ook op de FAQ-pagina:
Ik kan mijn bestelling niet volgen: – Zodra u de bevestiging van uw verzending ontvangen heeft, kan het tot 24 uur duren vooraleer uw tracking details bijgewerkt zijn. Als uw tracking-details niet bijgewerkt zijn na 24 uur vanaf het moment dat het was verzonden, gelieve dan contact met ons op te nemen via support@blackandgold.be.

PROMOTIES/ AANBIEDINGEN

GESCHENKBONNEN
Wanneer er een geschenkbonnen is uitgevaardigd, wordt deze kaart eigendom van de klant.
Geschenkbonnen kunnen niet gebruikt worden om andere geschenkbonnen te kopen.
Black and Gold behoudt het recht om geschenkbonnen te weigeren of te cancelen zonder verdere discussie.
Geschenkbonnen zijn geldig voor 12 maanden en hoeven niet in één keer opgebruikt te worden.
Geschenkbonnen zijn alleen geldig op de site waarop ze zijn aangekocht. Dat wil zeggen dat geschenkbonnen die op  www.blackandgoldofficial.com zijn gekocht, alleen geldig zijn in deze webshop. Als een geschenkbon wordt gebruikt als betaling, zullen de restituties terug op de oorspronkelijke geschenkbon worden terugbetaald.

KORTINGSCODES
Slechts één kortingscode kan per bestelling gebruikt worden.
Black and Gold behoudt zich het recht om het gebruik van een kortingscode te weigeren of te annuleren  zonder enige verdere discussie.
Gebruik van kortingscodes zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de voorraad.

PROMOTIONELE AANBIEDINGEN
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te geven van de producten/diensten. De afbeeldingen die worden gebruikt door de ondernemer zijn ware representaties van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat dergelijke informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen betrekking hebben op het aanbod, wanneer het wordt aanvaard door de consument. Dit betreft in het bijzonder: prijs inclusief belastingen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn ons ervan bewust dat u ons vertrouwd. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw ervaring in het gebruik van onze website verbeteren op basis van deze gegevens. U zult dus begrijpen hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.blackandgoldofficial.com. U moet weten dat www.blackandgoldofficial.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en andere bronnen. Door onze website te gebruiken erkent u ons privacybeleid te aanvaarden.
www.blackandgoldofficial.com respecteert de privacy van alle bezoekers/gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons geeft, zal worden behandeld in een strikt confidentiële manier.
Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens:

ONZE DIENSTEN
Wanneer u één van onze diensten/producten besteld, zullen wij u dan vragen om persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum enz. in te vullen. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling. Deze gegevens worden opgeslagen op een veilige server die in het bezit is van www.blackandgoldofficial.com of van een derde partij. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met andere gegevens combineren.

COMMUNICATIE
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt kan het mogelijk zijn dat wij deze berichten zullen opslaan. Soms vragen wij uw persoonsgegevens wanneer dit relevant is. Hierdoor kunnen we uw vragen en verzoeken beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op een veilige server die in het bezit is van www.blackandgoldofficial.com of van een derde partij. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met andere gegevens combineren.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten om onze diensten/producten op maat te maken.
Deze websites maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje van de gegevens van een website die van een website wordt gezonden en opgeslagen wordt in de webbrowser van een gebruiker, terwijl de gebruiker aan het browsen is op de website. Elke keer dat de gebruiker de website laadt, verzendt de browser de cookie terug naar de server om de website van de vorige activiteit van de gebruiker in kennis te stellen. Deze informatie verzameld door de cookies wordt opgeslagen op de veilige server van www.blackandgoldofficial.com of door een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om te zien hoe u de website gebruikt en om rapporten over website activiteit op te stellen om u andere services en producten te bieden in verband met uw activiteit op het internet.
Doel: Wij verzamelen en gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan beschreven in ons privacybeleid, tenzij wij uw toestemming om het anders te doen, hebben ontvangen.

DERDEN
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. In sommige gevallen zullen uw gegevens intern worden gedeeld, maar onze medewerkers hebben een non-disclosure contract om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

WISSELINGEN
Dit privacybeleid is afgestemd op de huidige status van onze website. Aanpassingen of wijzigingen op onze website kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Dus adviseren we u om ons privacybeleid op een regelmatige basis te lezen.

OPTIES VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om alle persoonlijke gegevens die aan ons is verstrekt te controleren, te wijzigen of te verwijderen .
Aanpassingen en beëindiging of verwijdering van een nieuwsbrief
Aan de onderkant van al onze mails vindt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aanpassen of beëindigen van de nieuwsbrief.
Mededeling van de aanpassingen/verwijdering
Wilt u uw persoonlijke gegevens veranderen of verwijderen uit onze bestanden dan kunt u ons contacteren. Zie hieronder voor contact informatie.

DISCLAIMER
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van www.blackandgoldofficial.com. Met behulp van deze website gaat u akkoord met de disclaimer.
U kunt deze website bezoeken zonder kennisgeving van wie u bent en zonder opgave van enige informatie over uzelf. Hoewel er situaties kunnen optreden waarbij we meer informatie over jou nodig hebben om te communiceren met u, om een bestelling te boeken of uw naam te registreren. Wij zullen u met alle middelen informeren wanneer we uw persoonlijke gegevens op internet verzamelen.
Deze website houdt de hoeveelheid bezoekers bij, de websites waar ze vandaan komen en welke internet provider wordt gebruikt voor de toegang tot internet. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt op zodanige wijze dat zij niet worden gereduceerd tot personen of personen.
Verzamelde persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of beschikbaar gesteld worden aan derden. Uitzonderingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze gegevens wettelijk verplicht zijn. En op elk moment kunt u verzoeken om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen enkel recht of vorderingen kunnen de informatie op deze website worden ontleend. Alle wijzigingen, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. www.blackandgoldofficial.com accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook voor het gebruik van deze website of voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.
De informatie en de aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij zullen ons uiterste best doen om de website beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet-beschikbaarheid van deze website.
De eigenaar van de auteursrechten van deze website is www.blackandgoldofficial.com of derden die de toestemming hebben gekregen van www.blackandgoldofficial.com om deze informatie te gebruiken. Vermeerdering, vermenigvuldiging of reproductie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van www.blackandgoldofficial.com.

VRAGEN EN FEEDBACK
Op een regelmatige basis controleren wij of wij in overeenstemming zijn met het privacybeleid. Hebt u vragen over onze Privacybeleid, gelieve ons dan te contacteren.

RETOUR:

Klik hier voor je order te retourneren: RETOUR PORTAL

BLACK AND GOLD bvba
Industriezone, 6C
Kruisem – 9770
BELGIUM

Telefoonnummer: werkdagen 9-17h ; +32 3 808 73 55
E-mail: support@blackandgoldofficial.com
BTW identificatienummer: BE0597.861.181